transkripcija – značenje


transkripcija (latinski transcriptio):
1) u lingvistici: prenošenje glasova u grafemski sistem za fonetsko beleženje glasova; prilagođavanje načina pisanja reči u jednom jeziku izgovoru u drugom jeziku (npr. Shakespeare: Šekspir);
2) u muzici: prenošenje muzičkog dela napisanog za jedan instrument ili glas na drugi instrument ili glas;
3) u biologiji: prenošenje genetičke poruke iz lanca DNK u lanac RNK mehanizmom komplementarnog udruživanja baza.