transkript – značenje


transkript (engleski transcript) – doslovni zapis nečijih reči (govora, intervjua, tajni snimak telefonskog razgovora i sl.).