transmutacija – značenje

 

transmutacija (latinski transmutatio):

1) promena, pretvaranje, preobražaj;

2) u hemiji: pretvaranje jednog hemijskog elementa u drugi.