transmutacija – značenje


transmutacija (latinski transmutatio):
1) promena, pretvaranje, preobražaj;
2) u hemiji: pretvaranje jednog hemijskog elementa u drugi.