transplantacija – značenje


transplantacija (novolatinski transplantatio):
1) u medicini: hirurški zahvat kojim se tkivo ili organ presađuje s jednog mesta na drugo kod jednog pacijenta, odnosno s jednog pacijenta na drugog;
2) u botanici: presađivanje biljke s jednog mesta na drugo.