tranzicija – značenje


tranzicija (latinski transitio):
1) proces ili stadijum promena iz jednog stanja, oblika ili mesta u drugo; međustanje;
2) u muzici: prelazni element, deo kompozicije koji služi za prelazak s jedne teme na drugu;
3) u astrologiji: prolaz planete kroz određenu kuću horoskopa neke osobe;
4) u fizici: prelaz atoma, jezgra ili molekula na drugačiji energetski nivo;
5) u politici: prelazni period nakon raspada socijalističkog sistema u zemljama istočne i jugoistočne Evrope i SSSR-u, obeležen prelaskom na tržišnu ekonomiju i početkom razvoja demokratije.