trauma – značenje


trauma (grčki traûma):
1) u medicini: povreda, ozleda, obično nastala dejstvom fizičke sile;
2) u psihologiji: duševni šok koji kraće ili duže vreme onemogućava normalne psihičke aktivnosti;
3) ono što predstavlja teško opterećenje za pamćenje i emocije.