traumatičan – značenje


traumatičan, -čna, -čno (grčki traumatikós) – koji izaziva traumu; koji ostavlja trajne posledice na telo i dušu.