tremor – značenje


tremor (latinski tremor):
1) kratak pokret, drhtaj;
2) u medicini: nevoljno drhtanje pojedinih delova tela ili čitavog tela, obično kao znak nekog fizičkog ili psihičkog poremećaja.