trend – značenje


trend (engleski trend) – preovlađujuća težnja, opšta sklonost ka nečemu; smer razvoja.