tribun – značenje

 

tribun (latinski tribunus, prema tribus – pleme):
1) istorijski: u starom Rimu, izabrani predstavnik plebejaca (tribunus plebis) koji je štitio njihove interese;
2) istorijski: u Francuskoj krajem XVIII i početkom XIX veka, član Tribunata;
3) figurativno: narodni vođa, borac za prava naroda.