tribunal – značenje


tribunal (latinski tribunal):
1) istorijski: u starom Rimu, uzvišeno mesto na rimskom forumu na kojem je sedeo pretor koji sudi;
2) u pravu: visoki međunarodni sud; sudsko veće.