trijada – značenje


trijada (grčki triás, gen. triádos):
1) jedinstvo tri pojma, osobe, predmeta; trojstvo;
2) u književnosti: u starogrčkoj poeziji, celina sačinjena od strofe, antistrofe i epode;
3) u religiji: tri božanstva povezana zajedničkim kultom, trojstvo;
4) u filozofiji: tumačenje sveta kroz tri faze (npr. teza, antiteza i sinteza);
5) u hemiji: grupa koju čine tri srodna hemijska elementa (npr. litijum, natrijum i kalijum).