trijumvirat – značenje

 

trijumvirat (latinski triumviratus):

1) istorijski: tročlana kolegijalna uprava u starom Rimu;

2) tročlano telo na vlasti; vladavina trojice.

 

trijumvir (latinski triumvir) – član trijumvirata.