trijumvirat – značenje

 

trijumvirat (latinski triumviratus):
1) istorijski: tročlana kolegijalna uprava u starom Rimu;
2) tročlano telo na vlasti; vladavina trojice.

 

trijumvir (latinski triumvir) – član trijumvirata.