trikotaža – značenje

 

trikotaža (francuski tricotage):

1) pletena vuna; odeća od pletene vune koja se izrađuje mašinskim pletenjem;

2) fabrika takve odeće;

3) prodavnica odeće od pletene vune.

 

trikotažni – koji se odnosi na trikotažu; koji je načinjen od pletene vune.