trikotaža – značenje

 

trikotaža (francuski tricotage):
1) pletena vuna; odeća od pletene vune koja se izrađuje mašinskim pletenjem;
2) fabrika takve odeće;
3) prodavnica odeće od pletene vune.

 

trikotažni, -a, -o – koji se odnosi na trikotažu; koji je načinjen od pletene vune.