trivijalan – značenje

 

trivijalan, -lna, -lno (latinski trivialis):
1) nevažan, beznačajan;
2) običan, banalan, površan.

 

trivijalnost – osobina onoga što je trivijalno, banalnost.