troglodit – značenje

 

troglodit (grčki trōglodýtēs):

1) onaj koji živi u pećinama; pećinski čovek, pračovek;

2) figurativno: čovek niske kulture, neuglađen, neobrazovan čovek, divljak, primitivac;

3) u zoologiji: carić, mala ptica pevačica, Troglodytes troglodytes.