troglodit – značenje


troglodit (grčki trōglodýtēs):
1) onaj koji živi u pećinama; pećinski čovek, pračovek;
2) figurativno: čovek niske kulture, neuglađen, neobrazovan čovek, divljak, primitivac;
3) u zoologiji: carić, mala ptica pevačica, Troglodytes troglodytes.