trombon – značenje


trombon (latinski trombone) – limeni duvački muzički instrument kod kojeg se promena tona postiže pomeranjem pokretnog dela cevi (cuga, klizača), pozauna.