trombon – značenje

 

trombon (latinski trombone) – limeni duvački muzički instrument kod kojeg se promena tona postiže pomeranjem pokretnog dela cevi (cuga, klizača), pozauna.

 

trombonist(a) – onaj koji svira u trombon.