tropi – značenje


tropi (grčki trópos):
1) u geografiji: pojas Zemlje između povratnika koji se nalaze na 23° 26′ severne odnosno južne geografske širine (severna Rakova obratnica, južna Jarčeva obratnica);
2) u geografiji: zemlje i područja unutar tih geografskih širina, s izrazito visokim temperaturama vazduha.