tropizam – značenje


tropizam (grčki trópos, -izam):
1) u botanici: opšti naziv za osobinu biljaka ili biljnih delova da se okreću prema izvoru spoljnih nadražaja (pod dejstvom Zemljine teže, u pravcu vode ili sunca);
2) u biologiji: refleksna reakcija bilo koje jedinke.