trubadur – značenje


trubadur (francuski troubadour):
1) istorijski: srednjovekovni putujući provansalski lirski pevač, pesnik viteške ljubavi;
2) figurativno: pesnik koji veliča žene i žensku lepotu.