trust – značenje


trust (engleski trust) – u ekonomiji: jedan od viših oblika monopolističkog udruživanja velikih preduzeća, banaka i sl. radi zajedničkog nastupa na tržištu.