tuatara – značenje


tuatara (maorski tuatára) – u zoologiji: primitivni gušter s nizom bodlji na leđima, Sphenodon punctatus, koji je ostao nepromenjen tokom dvesta miliona godina, živi na obalama jugoistočnog Pacifika.