tuberkuloza – značenje


tuberkuloza (novolatinski tuberculosis) – u medicini: lako prenosiva zarazna bolest čoveka i životinja koju izaziva Kohov bacil, napada pluća i druge organe, sušica, jektika.