tumor – značenje


tumor (latinski tumor) – u medicini: novostvoreni izraštaj tkiva kod čoveka ili životinje, nastaje nekontrolisanim bujanjem ćelija koje potiskuju zdravo tkivo (benigni tumor – dobroćudni tumor, sastavljen od zrelih ćelija koje nemaju veze s okolnim tkivom, tumor koji ostaje na mestu prvobitnog nastanka; maligni tumor – zloćudni tumor, sastavljen od nezrelih ćelija koje prodiru u okolno tkivo; karcinom, rak).