ubicirati – značenje

 

ubicirati (novolatinski ubicare, prema latinskom ubi – gde):
1) imati trajno prebivalište;
2) utvrditi, utvrđivati mesto, položaj (nekoga ili nečega); locirati.