uči – značenje

 

uči (japanski uchi):

1) u karateu, udarac otvorenom šakom koji samo tangencijalno dodiruje cilj, pretežno u glavu ili vrat protivnika;

2) u karateu, blokada koja se izvodi iznutra prema napolje.