uči – značenje

 

uči (japanski uchi):
1) u karateu, udarac otvorenom šakom koji samo tangencijalno dodiruje cilj, pretežno u glavu ili vrat protivnika;
2) u karateu, blokada koja se izvodi iznutra prema napolje.