unifikacija – značenje

 

unifikacija (novolatinski unificatio) – svođenje na jedinstven tip, oblik, sistem, propis, normu i sl.; ujednačavanje, ujednačenje.

 

unificirati (novolatinski unificare) – svesti, svoditi na jedinstven tip, oblik, sistem i sl.; ujednačiti, ujednačavati.