unija – značenje

 

unija (latinski unio, prema unus – jedan):
1) savez, zajednica, udruženje, zadruga; zajednica država ili nacija; udruženje crkava;
2) u matematici: skup koji sadrži sve članove dvaju ili više datih skupova i ništa osim njih; operacija kojom se dobija takav skup.