unilateralan – značenje

 

unilateralan, -lna, -lno (srednjovekovni latinski unilateralis) – jednostran, onaj koji uključuje ili pogađa samo jednu stranu.