unionizam – značenje

 

unionizam (novolatinski unionismus, prema latinskom unio – zajednica):
1) u politici: težnja za jedinstvom, za ujedinjenjem;
2) istorijski: u Hrvatskoj u XIX veku, politika koja je težila uniji s Mađarskom nasuprot Beču;
3) težnja ka sindikalnoj uniji, sindikalizam.