unionizam – značenje

 

unionizam (novolatinski unionismus, prema latinskom unio – zajednica):

1) u politici: težnja za jedinstvom, za ujedinjenjem;

2) istorijski: u Hrvatskoj u XIX veku, politika koja je težila uniji s Mađarskom nasuprot Beču;

3) težnja ka sindikalnoj uniji, sindikalizam.