unipara – značenje


unipara (novolatinski unipara) – žena koja je rodila samo jedno dete, jednorotkinja.