unipara – značenje

 

unipara (novolatinski unipara) – žena koja je rodila samo jedno dete, jednorotkinja.