unitaran – značenje

 

unitaran (novolatinski unitarius od latinskog unitas) – jedinstven, sjedinjen; kojim se upravlja iz jednog centra.