unitaran – značenje


unitaran, -rna, -rno (novolatinski unitarius) – jedinstven, sjedinjen; kojim se upravlja iz jednog centra.