unitaran – značenje

 

unitaran, -rna, -rno (novolatinski unitarius od latinskog unitas) – jedinstven, sjedinjen; kojim se upravlja iz jednog centra.