univerzalije – značenje

 

univerzalije (latinski universalia):
1) u filozofiji: opšte stvari, opšti pojmovi, ono što je zajedničko svima;
2) u lingvistici: jezičke pojave koje se javljaju u svim ili u velikoj većini jezika (imenice, glagoli, jednina i množina i sl.).