urban – značenje

 

urban, -a, -o (latinski urbanus, prema urbs – grad) – koji sadrži svojstva kulturnog, socijalnog i organizovanog života grada.

 

urbanistika – nauka koja se bavi planskim uređenjem grada, u odnosu na njegove praktične, higijenske, estetske i druge potrebe.

 

urbanizacija – proces stvaranja i širenja gradova i pretvaranje seoskih područja u grad; doseljavanje seoskog stanovništva u grad.

 

urbanizam:
1) organizovani rad na uređivanju gradova i njihovom planskom razvoju;
2) u lingvistici: reč, oblik ili konstrukcija tipična za govor gradskog stanovništva.