ureter – značenje


ureter (novolatinski ureter) – u anatomiji: kanal koji sprovodi mokraću od bubrega do bešike, mokraćni kanal, mokraćovod.