urgirati – značenje


urgirati svrš. i nesvrš. (latinski urgere) – (za)tražiti da se nešto hitno, neodložno izvrši, podsetiti, podsećati na hitnost, požuri(va)ti.