urna – značenje

 

urna (latinski urna):
1) posuda u obliku vaze, od mermera ili metala, u kojoj se drži pepeo pokojnika;
2) krčag za vodu, ćup.