urna – značenje

 

urna (latinski urna):

1) posuda u obliku vaze, od mermera ili metala, u kojoj se drži pepeo pokojnika;

2) krčag za vodu, ćup.