ušur – značenje


ušur (turski öşür):
1) deo brašna koji se ostavlja mlinaru kao naknada za mlevenje, ujam;
2) vrsta poreza, desetak.