ušur – značenje

 

ušur (turski öşür od persijskog ’yšr):
1) deo brašna koji se ostavlja mlinaru kao naknada za mlevenje, ujam;
2) vrsta poreza, desetak.