utilitaran – značenje

 

utilitaran, -rna, -rno (novolatinski utilitarius, prema latinskom utilitas – korist) – usmeren ka upotrebi, praktično koristan.

 

utilitarnost – korisnost, probitačnost, upotrebljivost, svrsishodnost.

 

utilizacija – iskorišćavanje, korišćenje, upotreba.