vagon – značenje


vagon (engleski waggon):
1) železnička ili tramvajska kola;
2) količina robe (oko 10 000 kg) koja staje u jedan teretni vagon.