vagon – značenje

 

vagon (engleski waggon od holandskog wagen):

1) železnička ili tramvajska kola;

2) količina robe (oko 10 000 kg) koja staje u jedan teretni vagon.