vagonet – značenje

 

vagonet (francuski wagonnet) – mali vagon koji služi za prevoz tereta (najčešće građevinskog materijala, rude i sl.).