vagus – značenje


vagus (latinski vagus (nervus)) – u anatomiji: deseti moždani živac, koji reguliše nadražaje za grlo, pluća, srce, jednjak i druge organe.