valer – značenje

 

valer (francuski valeur) – u slikarstvu: naziv za odnos svetlog i tamnog u tonu jedne boje ili za odnos među raznim tonovima.