valov – značenje

 

valov (mađarski válu, vályu):
1) korito ugrađeno u zid ili u samu građevinu, koje se upotrebljava za ostavljanje hrane ili vode domaćim životinjama;
2) u geografiji: dolina u obliku korita.