valung – značenje


valung (nemački Wallung):
1) strujanje, talasanje;
2) naglo povećanje temperature tela, najčešće kod žena u klimaksu.