varan – značenje

 

varan (francuski varan od arapskog waran, warāl) – u zoologiji: vrsta velikih guštera (do tri metra dužine) iz porodice Varanidae, koji žive u Africi, južnoj Aziji i Australiji.