varijabilan – značenje

 

varijabilan (latinski variabilis) – koji varira, promenljiv, nestalan, nepostojan.

 

varijabila – promenljivi deo neke veličine.