varvarin – značenje

 

varvarin (grčki bárbaros):

1) istorijski: naziv za stranca, tuđinca u staroj Grčkoj i starom Rimu;

2) figurativno: grub, surov, neotesan čovek; čovek bez obrazovanja.

 

varvarski:

1) koji pripada varvarima;

2) figurativno: surov, grub, divljački.