Vavilon – značenje

 

Vavilon (hebrejski Babel, prema akadskom Bab-ilu – vrata boga):
1) sumerski grad na reci Eufrat u Mesopotamiji, dostigao vrhunac u VI veku pre n. e.;
2) azijska država u starom veku na prostoru između reka Eufrat i Tigar.

 

vavilonski, -a, -o – koji pripada Vavilonu (Vavilonska kula – kula koju su ljudi, prema Bibliji (Postanje, 11:1–9), hteli da podignu do neba; Bog ih je kaznio time što je stvorio različite jezike, pa se više nisu razumeli među sobom).