vazal – značenje


vazal (srednjovekovni latinski vassallus):
1) istorijski: osoba u feudalnom društvenom uređenju koja je u podređenom, zavisnom položaju u odnosu na nekog feudalca višeg ranga;
2) figurativno: onaj koji je nekome potčinjen, koji ne može samostalno da odlučuje.